Arborrverk

Ett av Sveriges största arborrverk står på Motala Verkstad. Tidigare har det varit en manuell maskin. Timab har renoverat, byggt om och satt dit ett styrsystem. En så kallad retrofit.

 • Maskinens uppskattade vikt ligger på 400 ton.
 • Separering av drifter på X,Y & Z.
  Ny kulskruv på X-rörelsen på drygt 14 meter. (Tidigare kuggstångsdrift) Försedd med 4 st. hydrauliska stöd
  Ny kulskruv på Y-rörelsen på drygt 7 meter
  Ny kulskruv på Z-rörelsen
 • Rammen (W) har försetts med kulskruv. (Tidigare kuggstångsdrift)
 • Nya mätskalor på alla rörelser
 • Positionerar idag på några hundradelar
 • Spindel och växellåda har renoverats med nya lager mm
 • Nytt hydraulaggregat, ventiler, slangar mm. har monterats. Ca: 400 meter rör för hydrauliken har också monterats
 • Nytt styrsystemet från Siemens, 840 D sl. (Tidigare har maskinen inte haft något styrsystem)
 • Balkongen har anpassats så att operatören kan jobba så ergonomiskt som möjligt
 • Gallerstaket med tre dörrar har monterats runt hela maskinen, för att uppfylla dagens krav på säkerhet
 • Riskanalys har gjorts på hela anläggningen
 • Alltihop har konstruerats, tillverkats och monterats av oss

Är ni ute efter maskiner som behöver renoveras/byggas om. Hör av Er till oss!