Tjänster

Timab har ett brett utbud på tjänster inom verkstadsindustrin, från konstruktion till idrifttagning och gejdslipning. Vi byter även slitbelag med belag som turcite och plast..

Helhetsåtagande

Håller i hela projektet, från problemlösning till idrifttagning.

Konstruktion/Dokumentation

Ritar och konstruerar ombyggnader och nya maskiner. Dokumenterar allt vi ritar och tillverkar. Kan leverera dokumentation i både 2D och 3D.

Tillverkning

Tillverkar de flesta maskindelar och reservdelar som ingår i verktygsmaskiner. Bygger nya maskiner/specialmaskiner efter kunds önskemål, från små fixturer till frässpindlar och verktygsväxlare.

Renovering

Renoverar i princip alla typer av verktygsmaskiner och gör allt som kan behöva renoveras samt retrofit vid behov där man ser till att gamla verktygsmaskiner klarar av moderna krav och funktioner. Vi kommer ut till kund ifall maskinen ifråga är för stor och tung att transporter

o Gejdslipning. Slipar upp till 3,5 meter
o Byte av slitbelag. Använder dom flesta typer av belag, från plast, tennbrons till turcite
o Slipning och skavning av slitbelag
o Lagerbyte. Byter kulskruvar och bygger om gamla drifter till kulskruv
o Montering skalor
o Renoveringar och reparationer hos kund

Vi har under åren byggt upp ett nätverk av samarbetspartner som gör att vi är heltäckande inom maskinrenoveringar.