Företaget

Renoveringar och retrofit

Har ni gamla verktygsmaskiner som skulle behöva få nya, moderna funktioner som krävs i dagens industri? Genom vår effektiva maskinrenovering och retrofit löser vi gärna det!

Timab har under många år renoverat, byggt om och uppgraderat verktygsmaskiner. Det är vanligt att äldre maskiner saknar de funktioner som kanske krävs i en modern marknad och behöver byta ut delar. Ibland kan man även behöva skala av gamla delar för att undvika att man har onödiga delar och funktioner som ej längre kan användas.

Vad innebär retrofit?

När en gammal maskin byggs om brukar det kallas för retrofit. Det kan vara flera olika typer av maskiner. Dom vi oftast renoverar är stora verktygsmaskiner. En retrofit kan vara att bara installera ett nytt styrsystem med nya motorer, skalor och brytare. Det kan också vara att bygga om hela eller delar av maskinen för att anpassa kundens önskemål. T.ex. att kunden skall bearbeta en ny produkt, men maskinen är så speciell att man inte vill byta ut den mot en ny maskin. Det kan också vara så att den har för lite verktygsplatser i magasinet så det behöver byggas om för den skull. Då bygger vi om magasinet om det går med fler platser. Vi har även anpassat maskiner med en robotcell, där en robot hanterar verktygen för att ladda in i maskinen. Verktygsbärare brukar vara tunga så det kan behövas ett verktygsbärarmagasin till det.

I samband med en sådan renovering görs en grundlig genomgång av maskinen. Den renoveras från grunden med allt vad det innebär. Detta innefattas också i en retrofit. Maskinen uppgraderas sen med all den senaste tekniken som behövs för just det maskinen skall anpassas till. Kunden är med i alla beslut, så dom får en maskin som är helt anpassad efter deras behov. Äldre maskiner har oftast ett stabilt och en bra stomme som är väl lämpat till att uppgradera, eller göra en retrofit på. Man kan också behålla det gamla fundamentet som maskinen står på, som är en stor kostnad. Många renoveringar och retrofits görs även ute hos kund. Vi kan hantera maskiner som väger uppåt 100 ton i vår verkstad. Tyngre maskiner renoveras oftast på plats hos kunden och mindre delar av maskinen plockas hem till vår verkstad för genomgång och renovering.

Naturligtvis gör vi även delrenoveringar, service, anpassningar eller bara tillverkar reservdelar till olika maskiner. Vi bygger även nya maskiner, specialmaskiner och fixturer för att passa kundens ändamål och behov.