Företaget

Arbetsplatsarbeten

Vår personal har kunskap och erfarenhet för att kunna hjälpa till med i princip alla typer av renoveringar hos er. När det blir stora renoveringar som oftast tar lång tid, tas maskinen eller maskindelen till vår verkstad. Vi har bättre resurser hos oss och det blir oftast mer lönsamt för er.