Press för medicintuber

Press för tillverkning av aluminiumtuber för läkemedel
Pressen har mekaniskt renoverats. Alla lager har bytts ut. Lederna har renoverats.
Presskraften i denna ligger runt 200 ton.