Uppgradering portalfräs

Timab har på Uddeholms AB uppgraderat en portalfräs Waldrich med en ny huvudsupport och en begagnad sidosupport som flyttats från en annan maskin. Spindelmotorns effekt är på huvudsupporten på 113kW och sidosupporten 53kW.

4 st. NC-styrda sidoanhåll är monterade på bordet för att lättare kunna rikta in materialet innan fastspänning.

Hela anläggningen är helt genomgången för att klara en ökad produktion på Uddeholms AB. Nytt styrsystem, Siemens 840D sl, är installerat.

Med denna uppgradering har Uddeholms AB ökat sin produktion i maskinen nästan med sitt dubbla.