Kapslipmaskin

Denna utrustning har byggts för att kapa rostfria ringar i segment. Men med denna teknik kan i princip vad som helst kapas.

Kapar med en fantastisk precision. Kapskivorna finns ner till 0,5mm, vilket gör väldigt tunna snitt.
Tre NC-styrda axlar varav två är vridbord. På det ena bordet spänns materialet fast i en fixtur. Bordet kan vridas helt steglöst 360° för valfri vinkel.
Det andra vridbordet ställer kapskivans vinkel. Laserlinje för uppriktning av materialet.