Uppgraderat arborrverk

  • Renoverad.
  • Nytt styrsystem.
  • Förlängd bädd 800 mm.
  • Nytt vinkelhuvud.
  • Ny spåntransportör.
  • Nytt kylaggregat.